Zadzwoń
kom: 786 041 997
Adres

Terapie

Każdy uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim realizuje swój indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, który obejmuje różne zajęcia, terapie i treningi.

W placówce prowadzone są zajęcia według programu wspierajaco-aktywizującego, który obejmuje:

a) trening umiejętności społecznych, w tym:
– trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
– trening kulinarny,
– trening samoobsługi i zaradności życiowej,
– trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
– trening higieniczny,
b) terapię zajęciową plastyczną,
c) terapię zajęciową techniczną,
d) terapię zajęciową muzyczno-rytmiczną,
e) terapię ruchową,
f) terapię dźwiękiem ASMR
g) terapię w sali doświadczania świata,
h) zajęcia w warsztacie krawiecko-hafciarskim,
i) zajęcia dydaktyczne,
j) zajęcia komputerowe.Poza tym uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy biorą udział w prezentacjach artystycznych, wyjściach do muzeum, do biblioteki, kina, teatru, opery oraz wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, a także uczestniczą w wyjazdach integracyjno-rekreacyjnych i wyjazdach plenerowych.