Zadzwoń
kom: 786 041 997
Adres

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim prowadzi swoją działalność od stycznia 1996 r. Placówka funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia dla osób dorosłych (powyżej 18.roku życia) z zaburzeniami psychicznymi.

Uprawnionymi do korzystania z usług naszego ŚDS są:

  1. osoby przewlekle psychicznie chore,
  2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
  4. osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do zadań ŚDS należy przede wszystkim: 

  1. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,
  2. wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,
  3. dążenie do pełnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz  odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb.

POBYT W PLACÓWCE JEST NIEODPŁATNY

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY GORĄCY POSIŁEK

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim posiada pomieszczenia i sale, które są przystosowane do rodzaju prowadzonych zajęć i terapii oraz treningów, a także wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia i meble. Pomieszczenia są dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

Posiadamy między innymi: