Kadra placówki

Kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy:

1. Teresa Ostaszewska – Dyrektor,
2. Bogumiła Charkiewicz – Główna księgowa,
3. Barbara Wieremiejuk – Pracownik socjalny,
4. Elżbieta Malinowska – Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,
5. Agnieszka Biała-Brzozowska – Instruktor terapii zajęciowej,
6. Monika Tyszuk – Instruktor,
7. Urszula Wasilewska – Terapeuta,
8. Rafał Mańko – Terapeuta,
9. Barbara Niewińska – Opiekun,
10. Krystyna Prokopiuk – Opiekun.